Żebrowski, Żmuda-Trzebiatowska, Czerkawski,Gwiazdy w sztafecie z ogniem olimpijskim!

Żmuda – Trzebiatowska i Michał Żebrowski w sztafecie z ogniem olimpijskim!

Posted in Strona Główna

W sztafecie z ogniem olimpijskim pobiegnie 8 tys. osób z całego świata…

Biegacze odwiedzą blisko 1000 miejscowości. Do Londynu dotrą 27 lipca, w dniu otwarcia XXX letnich igrzysk olimpijskich. 20 i 21 lipca Polskę w sztafecie reprezentować będą: Przemysław Babiarz, Mariusz Czerkawski, Jan Mela, Artur Partyka, Beata Pawlikowska, Alicja Wochowska, Michał Żebrowski i Marta Żmuda-Trzebiatowska.

Przemysław Babiarz,Gwiazdy w sztafecie z ogniem olimpijskim!

Marta Żmuda Trzebiatowska

Mariusz Czerkawski

Jan Mela

Michał Żebrowski

Jan Mela, Alicja Wochowska, Marta Żmuda Trzebiatowska, Mariusz Czerkawski, Michał Żebrowski, Przemysław Babiarz, Artur Partyka

Marta Żmuda Trzebiatowska, Mariusz Czerkawski, Michał Żebrowski

Fot. Ania Mioduszewska-Studio69

# # # # # # # # #

One thought

  1. Leila

    8 maja 2012

    POWSTAŃ POLSKO, ZRZUĆ KAJDANY .pora na Patriotyczną Krucjatę!Niezwykła obłuda jaka towarzyszy „okrągłostołowej tacrowigy” w jej „swiętowaniu” 20-tej rocznicy zwycięstwa bolszewizmu nad polskim patriotyzmem powinna wreszcie wielu naiwnym Polakom dać wiele do myślenia i skłonić do refleksji. Trzeba kompletnego braku poczucia przyzwoitości a wręcz bezczelności aby w świetle brutalnej rzeczywistości wmawiać Polakom, że „okrągły stf3ł” przywrf3cił Polsce wolność i suwerenność oraz dał szansę rozwoju gospodarczego i społecznego. To, że Polska została cofnięta w rozwoju cywilizacyjnym o dziesiątki lat jak rf3wnież to, że w bardzo poważnym stopniu zostały zniszczone podstawy bytu Narodu i Państwa Polskiego może nie zauważać tylko ten kto nienawidzi Polski i Polakf3w! Nie będę tu udowadniał powyższych stwierdzeń. Dowodf3w dostarcza codzienna brutalna rzeczywistość i liczne teksty osf3b zatroskanych o polskie sprawy. Ograniczę się tylko do tych zagadnień, ktf3re jakoś są pomijane nawet przez najbardziej uznane „prawicowo – chrześcijańskie autorytety.Mit o upadku komunizmu!Pomijając znany już fakt, iż tzw. upadek komunizmu był wynikiem „dogoworu” amerykańsko – sowieckiego dotyczącego zakończenia tzw. zimnej wojny używanie tego sloganu jest absurdem zarf3wno pod względem logicznym jak i semantycznym. Po pierwsze – nikt, nigdy i nigdzie nawet nie usiłował zmontować cokolwiek na kształt „komunizmu”. Nie może „upaść” cokolwiek czego w ogf3le nie było! A już na pewno nie w Polsce bo w Polsce mieliśmy do czynienia z tzw. socjalizmem realnym, ktf3rego Jaruzelski chciał bronić „jak źrenicy oka”. A po drugie gdzie są poszkodowani tego „upadku” czyli byli beneficjenci „systemu komunistycznego”. W uzupełnieniu trzeba przypomnieć, ze tzw. komunizm został odrzucony już przez Lenina i do śmierci Stalina funkcjonował tylko w nazwie WKP(b) a podstawową ideą ZSRS był BOLSZEWIZM . Dopiero po śmierci Stalina powstała KPZR a słowo to wrf3ciło do łask propagandowych.Mit o transformacji ustrojowej!Trzeba być doprawdy ślepym aby nie dostrzegać, że żyjemy nadal w państwie typu totalitarnego w ktf3rym decydujący głos ma wąska grupa „wtajemniczonych” a cały system opiera się o zasadę: właśt łuczsze znajet czyli władza wie lepiej! Wszelkie inicjatywy oddolne, obywatelskie są zagrożeniem dla tego systemu i nie mogą być tolerowane.Mit o państwie prawa!Że tzw. III-a RP jest kontynuacją PRL nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wystarczy wziąć pod uwagę tzw. dekrety bierutowskie dotyczące tzw.nacjonalizacji, decyzje WRON ze „stanu wojennego” czy bezwzględne respektowanie tzw. ustaleń przy „okrągłym stole”. Ale istotę zagadnienia należy doszukiwać się w czym innym. Po pierwsze – zarf3wno tzw. władza ludowa w PRL jak i kolejne ekipy „transformacyjne” nie respektują przepisf3w przez siebie ustanowionych naciągając je w zależności od potrzeb i tworząc ciągle nowe tzw. „niedoskonałe” regulacje prawne. Wszelkie prf3by udoskonalenia tych przepisf3w skutecznie są torpedowane przez tzw. „wymiar (nie)sprawiedliwości” a nad tym wszystkim czuwa firma „ochroniarska” pod nazwą Trybunał Konstytucyjny”. Po drugie – zarf3wno w PRL jak i w tzw. III-ej RP realną siłą rządzącą są „służby specjalne” zainstalowane w Polsce przez NKWD, KGB i GRU. Rf3żnica polega jedynie na tym, że przedtem działały oficjalnie jako organy narzucone przez „Wielkiego Brata” za zgodą zachodnich „sojusznikf3w” a dziś działają w podziemiu jako „grupa trzymająca władzę” decydując o wszystkich dziedzinach życia społeczno – gospodarczego. Ta „gtw” ma swoje struktury organizacyjne kontrolujące wszystkie szczeble administracji publicznej i samorządowej. To na skutek jej działalności padły liczne polskie przedsiębiorstwa, powstała spora rzesza poszkodowanych przez banki, urzędy skarbowe, instytucje państwowe i samorządowe i urosły bajońskie fortuny byłych funkcjonariuszy „służb specjalnych” PRL. I co najważniejsze, i poprzednia i obecna działalność ubekf3w i esbekf3w objęta jest nadal ścisłą „tajemnica państwową”! Ale tu trzeba sobie postawić pytanie: jakiego to państwa jest tajemnica skoro wiadomo, że te „służby” były agenturami obcego, wrogiego państwa. Biorąc powyższe pod uwagę można tylko stwierdzić jedno, że Polska jest państwem LEGALNEGO BEZPRAWIA a nie „państwem prawa”!Mit o demokracji!To co dzieje się w Polsce z klasyczną demokracją nie ma nic wspf3lnego. Można to nazwać „sejmokracją”, „elitokracją”, „mafiokracją” lub jakkolwiek inaczej ale na pewno nie demokracją. Szczegf3lnym elementem tej pseudodemokracji jest zmuszanie większości do podporządkowania się mniejszościom i to wszelkim, z homoseksualnymi włącznie! A to już jest typowy BOLSZEWIZM, w ktf3rym mniejszość wie jak uszczęśliwić większość!Należało by tu rozprawić się jeszcze z całym szeregiem innych mitf3w jak np. o niewidzialnej ręce rynku, o wyższości „prywatyzacji” nad uwłaszczeniem obywateli czy „taniej sile roboczej” w Polsce itd. itp. ale to co powyżej opisano wystarczająco skłania do stwierdzenia, że dla nas Polakf3w „skończyły się żarty a zaczęły schody”. Cały problem w tym: GDZIE I JAK SIĘ WDRAPAĆ żeby znf3w nie spaść na „zbity pysk”. Warto chyba skorzystać z tzw. mądrości ludowej i starych polskich porzekadeł takich jak np.:-lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć,-cygan raz przez wieś przechodzi,-Boże, chroń nas od przyjacif3ł, z wrogami sami sobie damy radę,-złoczyńca zawsze nienawidzi swoje ofiary,-stare sposoby są zawsze najlepsze, itp.Do tego warto przypomnieć podstawowe prawo logiki: nie da się usunąć skutkf3w jeśli się nie usunie przyczyn! A więc trzeba sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:-Jakie są przyczyny tego zła co opętało Polskę?-Jak usunąć te przyczyny?-Jaką drogą pf3jść aby nie wleźć na manowce?Jakie są przyczyny tego zła co opętało Polskę?Podstawową przyczyną jest odcięcie się od prawdziwej, polskiej państwowości! Prawdziwie polską państwowością na przestrzeni ostatnich wiekf3w był okres międzywojenny czyli II RP. Za tą państwowość Polacy byli gotowi nie tylko poświęcić swoje dobra osobiste ale nawet życie! A za tą tzw. III-ą RP jest ktoś zdolny do takich poświęceń? Należy chyba wątpić! Niestety, zbyt wielu Polakf3w dało się omamić wizją „bezkrwawego upadku komunizmu” i dało sobie wmf3wić, że złoczyńcf3w można „zagłaskać na śmierć”. A prawda jest taka, że złoczyńcy zawsze nienawidzą swoje ofiary bo się boją rewanżu! Nie rozliczenie zbrodni dokonanych przez „aparat bezpieki” w okresie PRL oraz niezliczonych przestępstw byłych esbekf3w w okresie tzw. transformacji ustrojowej skutkuje tym, ze swego „stanu posiadania” bronią z coraz większą determinacją! Warto tu zwrf3cić uwagę na nieprawdopodobne wręcz zjawisko. Tematem ostatnich lat niewątpliwie jest tzw. lustracja. I rzecz dziwna, tą lustracją objęci są wyłącznie byli „tajni wspf3łpracownicy” natomiast funkcjonariusze aparatu terroru są traktowani jak „święte krowy” a przed sądami mogą zeznawać co im się żywnie podoba. Do opinii publicznej bez przerwy docierają dowody, ze to właśnie oni stale i konsekwentnie działają na szkodę Narodu i Państwa Polskiego a mimo to pozostają bezkarni.Jaka jest świadomość tych przyczyn zła wśrf3d Polakf3w?Przede wszystkim trzeba je sobie uświadomić bo z tą świadomością jest niezbyt wesoło. Nie tylko wśrf3d tych Polakf3w, ktf3rzy tułają się dziś po Europie w poszukiwaniu pracy ale nawet wśrf3d tych, ktf3rzy po „stanie wojennym” musieli opuścić Polskę mając w ręku paszport z „prawem jednokrotnego przekroczenia” granicy PRL. A także wśrf3d tych, ktf3rzy jeszcze nie dali się z Polski wygonić ale dziś nie wiedzą o co ręce zaczepić i jak przeżyć kolejny miesiąc.Destrukcja podstaw bytu Narodu i Państwa Polskiego nie jest sprawą ostatnich lat. Tan proces rozpoczął się z chwilą rezygnacji Układu Warszawskiego z ataku na zachodnią Europę w 1980 roku. To w tym celu „służby specjalne” PRL sprowokowały strajki i zaczęły tworzyć „niezależne związki zawodowe” jako partnera do rozgrywek politycznych. Ponieważ ruch związkowy zaczął wymykać się spod kontroli wprowadzono „stan wojenny” z wiadomymi skutkami. Po spacyfikowaniu „niepokornych” w 1988 zaczęto organizować nową „S” (już bez udziału niepokornych) ale głf3wną rolę w tym przypadku odgrywały służby specjalne enerdowskiej STASI a nie bezpieka PRL. I z tego to właśnie powodu obecne „elity” wywodzące się z tzw. etosu solidarności z lat 1988-89 są tak usłużne w stosunkach polsko – niemieckich. Należy sobie rf3wnież przypomnieć o roli takich „narzędzi ekonomicznych” jak: „popiwek”, „dywidenda od majątku trwałego”, „planie Balcerowicza” czy obłędnej prywatyzacji albo niekorzystnych dla Polski zapisach w traktacie akcesyjnym do UE. To tylko niektf3re elementy antypolskiego spisku (dla przypomnienia) bo tymczasem od kilku lat z publicznej dyskusji wynika jakoby wszystkie polskie problemy zaczęły się od rządf3w koalicji PiS u, Samoobrony i LPR a pogarszają się dopiero przy rządach koalicji PO, PSL!!!Drugim ważnym elementem jest uświadomienie sobie, ze bolszewicki system rządf3w jest NIEREFOMOWALNY! A już szczegf3lnie w obecnej sytuacji gdy „grupa trzymająca władzę” (czytaj: mafia bolszewicka) działając w podziemiu zachowała pełna kontrolę nad sądownictwem, prokuraturą, służbami specjalnymi a nawet urzędami skarbowymi. Wszelkie prf3by ograniczenia ich „stanu posiadania” skończą się tak jak rządy Olszewskiego czy Kaczyńskiego. Nawet tak nieśmiała prf3ba jak idea budowy jakiejś IV-ej RP co de facto było by usankcjonowaniem tej tzw. III-ej RP okazała się „nie do strawienia” dla tych co realnie dzierżą władzę w Polsce i terroryzują Polakf3w!Ale najgorsze w tym wszystkim jest poczucie bezsilności i beznadziejności jakie ogarnęło Polakf3w po tych 20-tu latach „transformacji ustrojowej”. To gorsze „kajdany” niż realna okupacja niemiecka czy bolszewicka. To kajdany założone przez wewnętrznych wrogf3w – zdrajcf3w, sprzedawczykf3w i przeniewiercf3w. Te kajdany trzeba ZERWAĆ!!!!Aby Polska była Polską dla Polakf3w!Trzeba Ją najpierw ODZYSKAĆ! Wyzwolić spod „kurateli” bolszewikf3w, judeopolonistf3w, libertynf3w i euroentuzjastf3w. Skutki działań tych lewakf3w są ogf3lnie znane i opisywane na rf3żne sposoby. Warto chyba jednak przyjrzeć się wnikliwie skutkom działalności tzw. prawicy i neonarodowcom. W ich działalności można wyrf3żnić dwie zasadnicze opcje: ratowania resztek polskości i naprawiania „błędf3w i wypaczeń transformacji ustrojowej”. Do tej pierwszej opcji należą wszelkie organizacje związkowe i przykościelne a do tej drugiej wszelkie istniejące i już nieistniejące partie polityczne zwane „prawicowymi”. Efekty działań tych ugrupowań i środowisk w ramach tych opcji są gorzej niż beznadziejne. Trzeba więc przyjąć inną zasadniczą opcję: POLSKĘ TRZEBA NAJPIERW ODZYSKAĆ aby ją naprawiać. W warunkach legalnego bezprawia i pod ścisłym nadzorem podziemnej „grupy trzymającej władzę” nic się nie da naprawić ani uratować resztek polskości. Dlatego trzeba zerwać kurtynę milczenia nad dokonaniami II-ej RP w latach 1936-39. Trzeba przypomnieć Polakom, że zupełnie podobny „kryzys gospodarczy” z przełomu lat 20-tych i 30-tych wyzwolił upiora hitleryzmu w Niemczech i w zachodniej Europie wzbudził sympatie do nieludzkiego bolszewizmu w Rosji. Tylko Polska znalazła swoją patriotyczną drogę i na przekf3r całej Europie weszła na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego. Na czym polegał ten polski „cud społeczno – gospodarczy”. Otf3ż to! Odpowiedź na to pytanie jest objęta najściślejszą cenzurą we wszystkich polskojęzycznych mass-mediach nawet tych ponoć polskich i katolickich nie wyłączając. Nie zajmują się tą sprawą ani dziennikarze ani instytuty naukowe ani uczelnie wyższe! A przecież logika dyktuje: najlepiej skorzystać z gotowych, sprawdzonych wzorf3w.Dlatego też podstawowym warunkiem ODZYSKANIA POLSKI jest przywrf3cenie polskiej państwowości w oparciu o system prawny II-ej RP tzn. Konstytucję, kodeksy karne cywilne i honorowe, ustawy sejmowe i rozporządzenia RM itp. obowiązujące wszystkich Polakf3w w dniu wybuchu II-ej wojny światowej bo w tym dniu polska państwowość została przerwana! Czy są do tego podstawy? Ależ oczywiście! I to nie tylko formalno – prawne ale przede wszystkim MORALNE! Jest to polska państwowość uświęcona ofiarą cierpień i krwią naszych Ojcf3w ale także łatwa do zweryfikowania. Wystarczy pf3jść do archiwf3w państwowych czy do biblotek i można łatwo się zorientować o jaką Polskę chodzi! Polecam!Jak ODZYSKAĆ POLSKĘ?Oczywiście, że tego nie zrobią obecne „łżeelity” ani „wykształciuchy” o zniewolonych umysłach. To może uczynić tylko szeroki ruch społeczny o cechach „pospolitego ruszenia” organizujący się i działający oddolnie, od osiedli i gmin poczynając ale mający pełną świadomość celf3w i zasad organizacyjnych. Mający świadomość, że tylko delegalizacja i odrzucenie obecnego „państwa legalnego bezprawia” i reanimacja POLSKIEGO PAŃSTWA PRAWA stworzy warunki do wyjścia ze ślepej uliczki, w ktf3rą usilnie nas wpycha „grupa trzymająca władzę”! Członkowie tego ruchu społecznego muszą mieć pełną świadomość, że tylko PRZYWRd3CENIE POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI umożliwi nie tylko tzw. lustrację agentf3w ale rf3wnież „resekcję” wszystkich wrzodf3w społecznych czyli zdrajcf3w, oszustf3w sprzedawczykf3w i przeniewiercf3w a w konsekwencji rewindykację rozgrabionego majątku narodowego.Ale powstaje pytanie: jak zorganizować taki patriotyczny ruch społeczny gdy Polakf3w ogarnęła apatia, poczucie bezsilności i beznadziejności? Nie tylko w Starym Kraju ale i we wszystkich środowiskach polonijnych! Wszyscy znani mi działacze popisują się swoją wiedzą na temat: jak jest źle a będzie jeszcze gorzej natomiast nie podejmują tematu: jak wyleźć z tego bolszewickiego bagna i boją się używać takich słf3w jak REPOLONIZACJA czy „debolszewizacja”. A przecież wystarczyła by kilkudziesięcioosobowa grupa patriotf3w, ktf3ra zajęła by się zrywaniem zasłony milczenia nad dokonaniami naszych Ojcf3w w ramach II-ej RP i propagowaniem wzorf3w do naśladowania. A czy nie mogłoby znaleźć się kilku polskich biznesmenf3w zdolnych do wydrukowania paru milionf3w prostych broszurek z tekstem prawdziwej POLSKIEJ KONSTYTUCJI. Niewątpliwie przydał by się tzw. drugi obieg informacji a przy jego kolportażu mogły by organizować się struktury „pospolitego ruszenia” godnego nazwy PATRIOTYCZNEJ KRUCJATY!Myślę, że warto nad tym się zastanowić w sytuacji gdy tzw. globalizm ujawnia swoje okrutne oblicze wywołując kataklizm światowy i tracą swoje walory propagandowe takie slogany jak „niewidzialna ręka rynku”, „wyższość prywatyzacji nad gospodarką planową”, „tania siła robocza”, „wolny rynek pracy” itp.Jerzy TatolLuty 2009 r.P.S. Problem wszystkich ugrupowań patriotycznych i narodowych polega na tym, ze nie bardzo wiadomo o co im chodzi: czy o ratowanie resztek polskości czy naprawianie błedow i wypaczeń transformacji ustrojowej . A prawda jest prosta: bez REPOLONIZACJI i DEBOLSZEWIZACJI ANI RUSZ!Styczeń, 2011 r. J.T.

    Odpowiedz