Gwiazdy na pokazie Macieja Zienia

Posted in Strona Główna

Najnowszy pokaz Macieja Zienia tradycyjnie zgromadził tłum gwiazd. Na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego w Warszawie pojawiło się sporo znakomitości ze świata mody i show-biznesu. Kreacje zaprojektowane przez Maćka podziwiali: Grażyna Szapołowska, Agnieszka Kręglicka, Justyna Steczkowska z mężem Maciejem Myszkowskim, Krzysztof Materna z córką Matyldą, Mariusz Treliński z Edytą HerbuśJessica Mercedes Kirschner, Katarzyna Rozz, Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj KrawczykKatarzyna Warnke, Rafał Brzozowski, Emma Kiworkowa, Aleksandra Ciupa, Mariusz Czerkawski z żoną Emilią Raszyńską, Anna Jurksztowicz, Julia Kuczyńska i Anna Wendzikowska. Pokaz uświetniła krótkim koncertem Kasia Kowalska.

Aneta Kręglicka,

Aneta Kręglicka

Kasia Kowalska

Kasia Kowalska

Kasia Kowalska, Maciej Zień

Kasia Kowalska, Maciej Zień

Gra¿yna Szapo³owska,

Grażyna Szapołowska

Mariusz Treliñski, Edyta Herbuœ,

Mariusz Treliński, Edyta Herbuś

Jessica Mercedes Kirschner (JEMERCED),

Jessica Mercedes Kirschner (JEMERCED)

Justyna Steczkowska z mê¿em Maciej Myszkowski,

Justyna Steczkowska z mężem Maciejem Myszkowskim

Anna Wendzikowska,

Anna Wendzikowska

Julia Kuczyñska (MAFFASHION),

Julia Kuczyńska (MAFFASHION)

Anna Jurksztowicz

Anna Jurksztowicz

Anna Szarek,

Anna Szarek

Mariusz Czerkawski z ¿on¹ Emilia Raszyñska

Mariusz Czerkawski z żoną Emilią Raszyńską

Emma Kiworkowa,

Emma Kiworkowa

Aleksandra Ola Ciupa,

Aleksandra Ola Ciupa

Edyta Herbuœ,

Edyta Herbuś

Rafa³ Brzozowski z partnerk¹ Anna Tarnowska,

Rafał Brzozowski z partnerką Anną Tarnowską

Miko³aj Krawczyk, Agnieszka W³odarczyk,

Mikołaj Krawczyk, Agnieszka Włodarczyk

Katarzyna Warnke,

Katarzyna Warnke

Agnieszka W³odarczyk,

Agnieszka Włodarczyk

Michał Witkowski

Michał Witkowski

Izabella £ukomska - Py¿alska

Izabella Łukomska – Pyżalska

Katarzyna Rozz Katarzyna Gwizda³a Kate Rozz

Katarzyna Rozz

Fot. Studio 69 – Marcin Kmieciński

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #