Glinka, Skrzynecka i Żak Ambasadorami kampanii ODDAJ CUKIER!

Posted in Katarzyna Skrzynecka

Ruszyła ogólnopolska Kampania edukacyjna „ODDAJ CUKIER” zainicjowana przez firmę Janssen pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Ambasadorami Kampanii są znani i popularni aktorzy – Katarzyna Glinka, Katarzyna Skrzynecka i Cezary Żak. Konferencję prowadziła Katarzyna Skrzynecka.

Cezary Żak, Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Glinka

Kampania ODDAJ CUKIER ma na celu edukację i budowanie świadomości wśród osób z cukrzycą i ich bliskich na temat sposobów uniknięcia powikłań cukrzycy, utrzymania niezależności pomimo choroby oraz nowoczesnych opcji terapeutycznych w cukrzycy typu 2. Źródłem informacji o Kampanii jest portal internetowy www.oddajcukier.pl, na którym znajdują się liczne materiały edukacyjne na temat cukrzycy typu 2 dla pacjentów i ich bliskich.

Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Glinka

W dniu dzisiejszym startuje Kampania Edukacyjna „ODDAJ CUKIER”. Podczas jej trwania będziemy mówić o cukrzycy typu 2 jako chorobie, która dotyka w naszym kraju ponad 2 mln osób. Rozpoznanie cukrzycy wpływa radykalnie na zmianę funkcjonowania chorego i jego bliskich – powiedział prof. Maciej Małecki, diabetolog, Kierownik Katedry Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

bk65158

W Polsce aż 2,7 mln ludzi choruje na cukrzycę typu 2. Ponad 750 tysięcy osób z cukrzycą nie jest jeszcze zdiagnozowanych i nie podjęło leczenia. Cukrzyca i jej powikłania stanowią jedną z pięciu najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Rocznie w naszym kraju z powodu tej choroby dializowanych jest ponad 3,5 tys. chorych i przeprowadzanych jest aż 14 tys. amputacji stóp.

bk65155 bk65150 bk65141 bk65135

Fot. Paweł Mazurek/Studio69

# # # # # # # #