Srebrne Jabłka PANI

Posted in Strona Główna

Miesięcznik PANI ogłosił wyniki kolejnego plebiscytu „Srebrne Jabłka”. W stołecznym hotelu Intercontinental pojawiły się zakochane pary: Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski, Dorota Palmowska i Michał Urbaniak oraz Mirella i Jerzy Dudkowie. Gospodynią wieczornej uroczystości była redaktor naczelna magazynu PANI Małgorzata Domagalik. Pozostałymi nominowanymi do Srebrnych Jabłek byli: Agnieszka i Wojciech Modest Amaro, Marieta Żukowska i Wojciech Kasperski, Magdalena i Borys Lankoszowie, Ewa Telega i Andrzej Domalik, , Barbara i Dariusz Michalczewscy, Aleksandra Popławska i Marek Kalita, Agnieszka i Piotr Głowaccy, Katarzyna Bonda i Mariusz Czubaj oraz Marzena Mróz-Bajon i Filip Bajon.

Tomasz Kot z ¿ona SREBRNE JAB£KA 2015 MIESIÊCZNIKA PANI, HOTEL INTERCONTINENTAL, 29.02.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Tomasz Kot z żoną

Rafa³ Sonik z partnerk¹ Karolina So³owow, Ma³gorzata Domagalik SREBRNE JAB£KA 2015 MIESIÊCZNIKA PANI, HOTEL INTERCONTINENTAL, 29.02.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Rafał Sonik z partnerką Karoliną Sołowow, Małgorzata Domagalik

Piotr WoŸniak - Starak, Agnieszka Szulim SREBRNE JAB£KA 2015 MIESIÊCZNIKA PANI, HOTEL INTERCONTINENTAL, 29.02.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Piotr Woźniak – Starak, Agnieszka Szulim

Mirella Dudek, Jerzy Dudek SREBRNE JAB£KA 2015 MIESIÊCZNIKA PANI, HOTEL INTERCONTINENTAL, 29.02.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Mirella Dudek, Jerzy Dudek

Micha³ ¯urawski, Roma G¹siorowska - ¯urawska SREBRNE JAB£KA 2015 MIESIÊCZNIKA PANI, HOTEL INTERCONTINENTAL, 29.02.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Michał Żurawski, Roma Gąsiorowska – Żurawska

Marieta ¯ukowska z partnerem Wojciech Kasperski SREBRNE JAB£KA 2015 MIESIÊCZNIKA PANI, HOTEL INTERCONTINENTAL, 29.02.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Marieta Żukowska z partnerem Wojciechem Kasperskim

Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski SREBRNE JAB£KA 2015 MIESIÊCZNIKA PANI, HOTEL INTERCONTINENTAL, 29.02.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski

Micha³ Urbaniak z partnerka Dorota Palmowska, SREBRNE JAB£KA 2015 MIESIÊCZNIKA PANI, HOTEL INTERCONTINENTAL, 29.02.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Michał Urbaniak z partnerką Dorotą Palmowską,

Wojciech Modest Amaro z ¿ona Agnieszka Amaro, SREBRNE JAB£KA 2015 MIESIÊCZNIKA PANI, HOTEL INTERCONTINENTAL, 29.02.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Wojciech Modest Amaro z żoną Agnieszką Amaro

Fot. Studio69 – Paweł Mazurek

 

# # # # # # # # #