Gwiazdy na wiosennej ramówce POLSATU

Posted in Strona Główna

Telewizja Polsat zaprezentowała wiosenną ramówkę. Na imprezie w stołecznym Space Club pojawili się m.in. Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Dorota Gawryluk, Małgorzata Socha i Mikołaj Roznerski. Zobaczcie, kto jeszcze przyszedł!
Wiosną 2016 widzowie Polsatu zobaczą wszystkie popularne produkcje – jak „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” czy „Twoja twarz brzmi znajomo”, ale pojawi się też kilka nowości: serial „Powiedz TAK!”, show pod tajemniczym tytułem „Surprise, Surprise” oraz serial paradokumentalny „Małolaty”.

Katarzyna Wyszomirska, Zygmunt Solorz-¯ak Wieczór z gwiazdami czyli wiosenna ods³ona nowoœci Telewizji Polsat, Ramówka Polsatu, Space Klub, 01.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Katarzyna Wyszomirska, Zygmunt Solorz-Żak

Paulina Sykut-Je¿yna Wieczór z gwiazdami czyli wiosenna ods³ona nowoœci Telewizji Polsat, Ramówka Polsatu, Space Klub, 01.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Paulina Sykut-Jeżyna

Paulina Sykut - Je¿yna, Krzysztof Ibisz WIECZÓR Z GWIAZDAMI CZYLI WIOSENNA ODS£ONA NOWOŒCI TELEWIZJI POLSAT, RAMÓWKA POLSATU, SPACE KLUB, 01.03.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut – Jeżyna

Miros³aw B³aszczyk, Nina Terentiew, Zygmunt Solorz-¯ak Wieczór z gwiazdami czyli wiosenna ods³ona nowoœci Telewizji Polsat, Ramówka Polsatu, Space Klub, 01.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Mirosław Błaszczyk, Nina Terentiew, Zygmunt Solorz-Żak

Małgorzata Socha WIECZÓR Z GWIAZDAMI CZYLI WIOSENNA ODS£ONA NOWOŒCI TELEWIZJI POLSAT, RAMÓWKA POLSATU, SPACE KLUB, 01.03.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Małgorzata Socha

Maciej Dowbor WIECZÓR Z GWIAZDAMI CZYLI WIOSENNA ODS£ONA NOWOŒCI TELEWIZJI POLSAT, RAMÓWKA POLSATU, SPACE KLUB, 01.03.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Maciej Dowbor

Klaudia Halejcio Wieczór z gwiazdami czyli wiosenna ods³ona nowoœci Telewizji Polsat, Ramówka Polsatu, Space Klub, 01.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Klaudia Halejcio

Katarzyna Zieliñska WIECZÓR Z GWIAZDAMI CZYLI WIOSENNA ODS£ONA NOWOŒCI TELEWIZJI POLSAT, RAMÓWKA POLSATU, SPACE KLUB, 01.03.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Katarzyna Zielińska

Katarzyna Pakosiñska Wieczór z gwiazdami czyli wiosenna ods³ona nowoœci Telewizji Polsat, Ramówka Polsatu, Space Klub, 01.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Katarzyna Pakosińska

Julia Wróblewska, Jan Kliment WIECZÓR Z GWIAZDAMI CZYLI WIOSENNA ODS£ONA NOWOŒCI TELEWIZJI POLSAT, RAMÓWKA POLSATU, SPACE KLUB, 01.03.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Julia Wróblewska, Jan Kliment

Joanna Liszowska WIECZÓR Z GWIAZDAMI CZYLI WIOSENNA ODS£ONA NOWOŒCI TELEWIZJI POLSAT, RAMÓWKA POLSATU, SPACE KLUB, 01.03.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Joanna Liszowska

Ewa Wachowicz, Wojciech Modest Amaro Wieczór z gwiazdami czyli wiosenna ods³ona nowoœci Telewizji Polsat, Ramówka Polsatu, Space Klub, 01.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Ewa Wachowicz, Wojciech Modest Amaro

Ewa Gawryluk, Waldemar B³aszczyk WIECZÓR Z GWIAZDAMI CZYLI WIOSENNA ODS£ONA NOWOŒCI TELEWIZJI POLSAT, RAMÓWKA POLSATU, SPACE KLUB, 01.03.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Ewa Gawryluk, Waldemar Błaszczyk

Agnieszka Kaczorowska, Nikodem Rozbicki WIECZÓR Z GWIAZDAMI CZYLI WIOSENNA ODS£ONA NOWOŒCI TELEWIZJI POLSAT, RAMÓWKA POLSATU, SPACE KLUB, 01.03.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Agnieszka Kaczorowska, Nikodem Rozbicki

Tobias Solorz z partnerk¹ Monik¹ Suchock¹ WIECZÓR Z GWIAZDAMI CZYLI WIOSENNA ODS£ONA NOWOŒCI TELEWIZJI POLSAT, RAMÓWKA POLSATU, SPACE KLUB, 01.03.2016 Pawe³ M A Z U R E K / STUDIO69

Tobias Solorz z partnerką Moniką Suchocką

El¿bieta Romanowska, Rafa³ Maserak, Walerija ¯urawlewa, Rafa³ Jonkisz, Joanna Opozda, Kamil Kuroczko Wieczór z gwiazdami czyli wiosenna ods³ona nowoœci Telewizji Polsat, Ramówka Polsatu, Space Klub, 01.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Elżbieta Romanowska, Rafał Maserak, Walerija Żurawlewa, Rafał Jonkisz, Joanna Opozda,

Kamil Kuroczko

Fot. Studio69 – Maciej Cyran, Paweł Mazurek

 

# # # # # # # # # # # #