Gwiazdy i VIVA! MODA

Posted in Strona Główna

Gwiazdy związane z polską modą pojawiły się w warszawskim klubie „The View” na prezentacji luksusowego magazynu o modzie i trendach VIVA! MODA, który właśnie zmienia swój wygląd. 

Do „The View” przyszli: Natasza Urbańska, Margaret, Zofia Ślotała, Teresa Rosati, Kaja Śródka, Krystian Kukułka, Łukasz Jemioł, Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski, Jarek Szado, Anna Jagodzińska, Joanna Przetakiewicz, Radek Pestka, Lidia Kalita i Robert Kupisz.

Natasza Urbañska Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Natasza Urbańska

Teresa Rosati Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Teresa Rosati

Krystian Kuku³ka  Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Krystian Kukułka

Ma³gorzata Jamro¿y Margaret Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Małgorzata Jamroży Margaret

£ukasz Jemio³ Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Łukasz Jemioł

ilona Majer, Rafa³ Michalak MMC, Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

ilona Majer, Rafał Michalak MMC,

W pierwszym numerze VIVA! MODY o swojej garderobie opowiada Sara Boruc. Poznajemy także ulubione butiki Hanny Lis i Joanny Przetakiewicz.

Jaros³aw Szado Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Jarosław Szado

Katarzyna Zwoliñska  Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Katarzyna Zwolińska

Micha³ Witkowski Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Michał Witkowski

Zofia Œlota³a Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Zofia Ślotała

Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski   Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski

Anna Jagodziñska   Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Anna Jagodzińska

Lidia Kalita  Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Lidia Kalita

Robert Kupisz Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Robert Kupisz

Mateusz H³adki Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Mateusz H³adki

Kaja Œródka  Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Kaja Śródka

Joanna Przetakiewicz Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Joanna Przetakiewicz

 

Bogna Sworowska  Premiera nowej ods³ony kwartalnika Viva! Moda, The View, 09.03.2016 Studio69 - Maciej Cyran

Bogna Sworowska

Fot. Studio69 – Macierj Cyran

# # # # # # # # # # # # # # # #