#Liszowska na okładce „Pani” – Podobna do siebie czy nie podobna?