#Nicole Saleta promuje akcje „Żywy Dawca Nerki. Oddaję bo kocham”.